Hoe kunnen bouwfouten worden oplost? Wie is aansprakelijk voor bouwfouten? Waar moet ik naartoe met bouwfouten?

Hoe spoor ik bouwfouten op?

1. Lees de offerte of aannemingsovereenkomst na

Bouwfouten kunnen verschillende vormen aannemen. Meestal gaat het over verkeerd uitgevoerde werken, onvolledig uitgevoerde werken of niet afgewerkte bouwwerken. Uiteindelijk bepaalt de aannemingsovereenkomst welke werken dienen te worden uitgevoerd, hoe ze gebeuren en met welke materialen.

2. Zijn de bouwwerken volgens de ‘regels van de kunst’

Daarnaast moeten bouwwerken ook volgens ‘de regels van de kunst’ worden uitgevoerd. Algemeen gesproken worden de regels van de kunst bepaald door het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf). Het WTCB bepaalt bouwnormen en afwijkingen die tolereerbaar zijn.

Uiteindelijk is een fout in de bouw vaak een feitelijke inschatting, zodat een expertise vereist is.

3. De verantwoordelijke is meestal de aannemer of de architect

Is het louter een fout in de uitvoering van werken, dan is de aannemer verantwoordelijk. Is het een fout in de conceptie en plannen van de uit te voeren werken, dan is mogelijks de architect verantwoordelijk. Beiden kunnen ook samen verantwoordelijk zijn voor bouwfouten.

Hoe krijg ik herstelling van bouwfouten?

Cruciaal is dat stapsgewijs te werk wordt gegaan.

  1. Stel de aannemer in gebreke. De juiste inhoud met bewijsstukken is cruciaal. U kan zich hier onmiddellijk deskundige in laten bijstaan door Cofix, of gebruik de voorbeeldbrief.
  2. Indien het bouwfouten betreft die pas ontdekt worden na de oplevering (het einde van de werken), licht uw verzekeringsmakelaar in. Kijk na of de (brand)verzekering eventueel een expertise wil bekostigen en gevolgschade wil vergoeden.
  3. Pas als de aannemer of architect geen actie onderneemt, kan een procedure nuttig zijn.

Tip: Voer zeker zelf geen herstellingen uit of reparaties uit voor de bouwfouten onafhankelijk werden vastgesteld en de verantwoordelijke werd aangesproken. Als de bouwfouten dringend moeten worden hersteld kunnen maatregelen in een versnelde procedure worden gevraagd.

Bekijk oplossing
Pieter-Jan Van Aken

Pieter-Jan Van Aken

Advocaat bouwrecht

Wacht niet langer,neem NU contact met ons op!

Contact