Help! De aannemer daagt niet meer op de bouwwerf. Wat kan ik hiertegen doen? Volgend stappenplan biedt raad bij een aannemer die niet meer reageert, met de noorderzon verdween en beloftes niet nakomt.

Werd een termijn bepaald voor de afwerking?

Ja, dan is de aannemer duidelijk aanspreekbaar op die termijn. Daarbij is niet vereist dat de termijn waartoe de aannemer is gehouden in de offerte staat. Als de termijn in een mail of bericht staat, is dit ook geldig.

Als er een termijn werd afgesproken voor de werken, heb je een houvast (zie FOD economie). Als geen termijn werd afgesproken dient je zelf een redelijke termijn te bepalen en mee te delen.

Neen, dan is de aannemer gebonden door een redelijke termijn voor de uitvoering van de aannemingswerken. Een redelijke termijn is voor interpretatie vatbaar en hangt af van de omvang en complexiteit van de werken. In dit geval probeer je de aannemer alsnog een termijn te laten beloven voor afwerking van de bouwwerken.

Tip: Een belofte aan de telefoon door aannemer voor de afwerking van de bouwwerf is waardeloos. Dit heeft geen enkele bewijswaarde indien er later discussie ontstaat, al dan niet voor een rechtbank.

Welke actie kan ik ondernemen?

In de eerste plaats is het de bedoeling dat de aannemer de werf gewoonweg afwerkt. Je dient de aannemer schriftelijke in gebreke te stellen. Alvorens dit officieel te doen bij aangetekende aanmaning, probeer eerst een email of gewone brief te sturen.

Zorg dat de voorschotfacturen zoals vermeld in de offerte evenwel correct zijn betaald. Begroot duidelijk aan de hand van de offerte welke waarde de reeds correct uitgevoerde werken vertegenwoordigen en vergelijk dit met de betaalde voorschotten. Als de correct uitgevoerde werken door de aannemer de reeds betaalde sommen overtreffen, pas dit bedrag dan bij, als teken van goede wil.

Als voorschotten niet werden betaald, omdat de werken van af het begin fout liepen, dien je de aannemer daarop te wijzen.

Elke overschrijding van de termijn voor het afwerken van de bouwwerken is een wanprestatie van de aannemer en betekent dan ook dat je schadevergoeding kan eisen.

In de e-mail of brief vermeld je:

  • een ultieme termijn waarin wordt verwacht dat de bouwwerf wordt afgewerkt door de aannemer
  • voorbehoud voor een schadevergoeding
  • de reden waarom voorschotfacturen of de factuur van de aannemer niet of niet volledig werden voldaan
  • als de aannemer verder niet komt opdagen, dat verdere stappen worden genomen

Als een gewone email of brief niet volstaat om de aannemer terug aan het werk te krijgen op de bouwwerf, kan de aannemer officieel in gebreke worden gesteld.

Pieter-Jan Van Aken

Pieter-Jan Van Aken

Advocaat bouwrecht

Wacht niet langer,neem NU contact met ons op!

Contact