Soms ontstaan dringende problemen op een bouwwerf. Hoe los je zo’n dringende bouwfouten op? Welke maatregelen kunnen worden genomen?

Wat zijn dringende bouwproblemen?

Dringende bouwproblemen, zijn bouwgebreken die onmiddellijke maatregelen nodig hebben om dreigend gevaar en schade te voorkomen. Denk hierbij aan o.a. bouwfouten die op kort termijn instortingen kunnen veroorzaken.

Dringende bouwproblemen kunnen ook fouten zijn die de leefbaarheid van een woning ernstig aantasten voor de bewoner.

Oplossing van dringende bouwproblemen

1. Liever een slecht akkoord met de aannemer dan een goed proces

Alvorens eventueel maatregelen te vragen aan een rechter, probeer te overleggen met de aannemer. Let wel, geef korte termijnen (niet meer dan 3 werkdagen) voor het nemen van de nodige maatregelen tegen de dringende bouwproblemen.

2. Stuur een ingebrekestelling en schakel hulp in

Als de aannemer niet bereid is om vrijwillig dringende maatregelen te nemen, dan wordt een officiële brief gestuurd, met opnieuw een korte termijn voor bouwactie.

Laat ook de problemen ook vaststellen door een bouwexpert in een verslag.

Bekijk product: Een eis formuleren (vaste prijs)

3. Vraag maatregelen aan de rechter in kort geding

Als de aannemer niets vrijwillig onderneemt, kan je hoogdringende maatregelen vragen aan de rechtbank. Alles valt of staat met het bewijs van de bouwproblemen en de hoogdringendheid van een oplossing. De vraag tot maatregelen voor de dringende bouwproblemen moet dus bewezen worden. Zorg voor een duidelijk verslag, met foto’s.

Bekijk product: Juridisch en technisch advies 

Welke dringende maatregelen bestaan in de bouw?

Als onderling geen overleg meer mogelijk is, dan kan bij wijze van dringende maatregel door de rechtbank worden bevolen dat de aannemer een gevaarlijk bouwprobleem onmiddellijk moet beveiligen of herstellen. Denk bijvoorbeeld aan een draagstructuur die op instorten staat en wordt ondersteund door poutrellen (steunen).

De maatregel zegt daarbij niets over de verantwoordelijkheid voor het bouwprobleem of de omvang van de schade.
Aan de dringende maatregel wordt meestal een termijn gekoppeld en een dwangsom. Per dag vertraging in de uitvoering van de maatregelen tegen de dringende bouwproblemen, is dan een boetebedrag verschuldigd.

Nood aan hulp bij uw dringend bouwprobleem? Contacteer ons!

Bekijk oplossing
Pieter-Jan Van Aken

Pieter-Jan Van Aken

Advocaat bouwrecht

Wacht niet langer,neem NU contact met ons op!

Contact