Hierbij vind je de top 5 van meest voorkomende bouwproblemen, zowel technisch als juridisch.

De top 5 van meest voorkomen bouwproblemen?

  • Vocht

Het meest voorkomende probleem in de bouw en aannemingen is vocht in allerlei vormen. Dit kan gaan van opstijgend vocht voor of na verbouwingen tot lokale vochtproblemen die te wijten zijn aan lekkages van technische leidingen of afvoeren. Ook bij complexere bouwknopen treden vaak vochtproblemen op. Denk hierbij aan kelders, ramen en daken.

De exacte oorzaak van een vochtprobleem in de bouw vinden is niet eenvoudig, maar eens gevonden is er wel altijd een oplossing voor te vinden.

Vochtproblemen worden vaak naar gevolgschade gedekt door de brandverzekering van bouwheer en de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer. In beide gevallen zal de verzekering ook je kosten van de advocaat en technisch adviseur betalen. Twijfel dus niet om Cofix in te schakelen voor jouw probleem!

  • Scheuren en zettingen

Op nummer 2 van meest voorkomend bouwproblemen staan volgens onze architect ingenieur scheuren en zettingen. Vooral bij verbouwingswerken komen scheuren en zettingen wel eens voor. Vaak is dit het gevolg van trillingen tijdens de grovere werken (ruwbouw, technieken, slijpen en kappen). Deze vibraties hebben niet alleen gevolgen voor je eigen bouwwerf maar ook voor de omliggende bebouwing. Ook droogzuiging voor het plaatsen van funderingen of bijvoorbeeld een regewaterput of septische put, kan scheuren en zettingen veroorzaken in de bouw.

Scheuren en zettingen vanwege stabiliteitsproblemen of verkeerd gedimensioneerde structuren komt minder voor, maar is niet ongekend.

Een plaatsbeschrijving voor de start van de werken bij de directe buren kan dan ook veel discussie vermijden.

  • Uitvoeringsfouten

Uitvoeringsfoutjes zoals een verkeerd geplaatst lichtpunt een misgeplaatst stopcontact komen regelmatig voor. De oorzaak zit vaak bij de opvolging van het verbouwproject. Ook misinterpretatie van het plan of een wijziging ervan die niet aan alle partijen (tijdig) wordt doorgegeven, kan resulteren is kleine ‘schoonheidsfoutjes’. De vraag is dan waar het fout gelopen is en bij welke partij. Hierbij kan Cofix je bijstaan zowel als bouwheer of als aannemer.

  • Betwistingen

Op vier staat de een meer juridisch bouwprobleem. Bovenstaande technische kwesties, maar ook zaken zoals: te laat starten van de werken, niet tijdig afwerken, te groot verschil tussen offerte en factuur, etc. kunnen aanleiding geven tot niet betaling van facturen. Dit leidt bijgevolg het stopzetten van de werken door de aannemers. Geld ligt gevoelig en laat de bouwsector nu juist een zijn waar veel geld aan te pas komt en waar er, jammer genoeg, ook veel problemen opduiken. Duidelijk afspraken maken bij aanvang van de werken is zowel in het belang van de aannemer als de bouwheer.

Zorg dat je offerte duidelijk is, maar ook de bijhorende voorwaarden. Laat ze opmaken of nalezen door een professioneel. Voor grotere bouwwerken wordt best een aannemingsovereenkomst opgemaakt waar alle mogelijke scenario’s van bouwproblemen worden opgevangen. Wij maken offertes, algemene voorwaarden en aannemingsovereenkomst op, maar lezen deze even goed na voor je.

  • Bouwovertredingen

Zuiver juridisch staan bouwovertredingen op nummer 1 van meest voorkomende bouwproblemen. Voor welke zaken een vergunning of melding nodig is soms onduidelijk. Vaak worden ook werkzaamheden zonder aanvraag opgestart om de kosten van een architect, ingenieur en epb-verslaggever te vermijden. De doorlooptermijn van dergelijke aanvragen kan immers snel oplopen tot een 4 maanden waar noch de aannemer en bouwheer op zitten te wachten. Er wordt dan gespeculeerd op het onder radar blijven van de bouwovertreding of de regularisatievergunning achteraf.

Een lastige buur of een passage van de bouwinspecteur volstaat bij een overtreding om de werf stil te leggen. Daarbij kan ook een herstelvordering volgen, waarbij de bouwwerken in overtreding moeten worden afgebroken. Wie is dan finaal verantwoordelijk en hoe wordt de kwestie opgelost? Niet eenvoudig. De bijstand van een expert is ook hier voor jou een noodzakelijk stap.

Help! Wat kan ik doen bij zo’n bouwprobleem?

  • Stelt het probleem vast aan de hand van foto’s
  • Schakel een architect in om de problemen technisch te beschrijven
  • Contacteer zelf de tegenpartij per mail of brief met een beschrijving van het bouwprobleem, het voorstel tot oplossing en een termijn om daaraan gevolg te geven
  • Begin niet zelf te repareren

Wacht niet langer,neem NU contact met ons op!

Contact