De draagwijdte van de aansprakelijkheid van de architect en aannemer is specifiek in de wet geregeld in artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn de architect en de aannemer daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk.

Deze bijzondere aansprakelijkheidsgrond bestaat bovenop de gebruikelijke contractuele aansprakelijkheid, om bouwheren te beschermen tegen ernstige structurele bouwfouten.

Vanaf wanneer loopt de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer of architect?

In principe start de termijn van de tienjarige aansprakelijkheid vanaf de definitieve aanvaarding van de werken, de oplevering.

Uitzonderlijk kan contractueel tussen de bouwheer en de aannemer worden afgesproken dat de tienjarige aansprakelijkheid reeds start vanaf de voorlopige oplevering. Dit kan het geval zijn voor grote werven waarbij in fasen wordt gewerkt.

Voor welke bouwfouten geldt de tienjarige aansprakelijkheid?

Belangrijke vereiste bij deze aansprakelijkheid is dat het gaat om gebreken in de bouw het gedeeltelijk of geheel tenietgaan van het gebouw. Het gaat dus niet om gebruikelijke bouwfouten zoals een paar dakpannen die van het dak vallen, een leiding die niet goed werd aangesloten, etc.

Daarbij is niet per se vereist dat het tenietgaan van het gebouw zich ook effectief voltrekt. Enkel is vereist dat het gebrek binnen de termijn van 10 jaren wordt ontdekt en van dien aard is dat het kan leiden tot tenietgaan van het gebouw.

Klassiek gaat het hierbij over conceptuele fouten van de architect en zware uitvoeringsfouten van de aannemer. Ook zware fouten onderaannemers kunnen onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen.

De tienjarige aansprakelijkheid omvat evenwel geen vermoeden van gebreken in de bouw. De bouwheer of eigenaar zal nog steeds het gebrek dienen te bewijzen.

Door wie kan de aannemer of architect aansprakelijk worden gesteld?

Initieel is de bouwheer die aannemingswerken liet uitvoeren diegene die zich tot de aannemer en architect kan wenden. Het recht om te vorderen gaat evenwel over op latere kopers van het gebouw.

Als evenwel al een procedure werd gestart en tijdens de procedure het gebouw wordt verkocht, is in principe de verkoper nog steeds partij in dat proces. Uiteraard kan in de verkoopakte worden overeengekomen dat het proces door de kopers wordt verdergezet.

De verkoper van een woning is niet aansprakelijk volgens de tienjarige aansprakelijkheid zoals hier uitgelegd. Als de verkoper wist van gebreken en dit kan worden bewezen kan hij wel op basis van andere gronden aansprakelijk worden gesteld.

Zijn er andere gronden om de aannemer of architect aansprakelijk te stellen?

Ja. Uiteraard gelden nog de gebruikelijke aansprakelijkheidsgronden, zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken.

Voor technisch en juridische bijstand bij ernstige gebreken in de bouw, kan je beroep doen op Cofix.

Pieter-Jan Van Aken

Pieter-Jan Van Aken

Advocaat bouwrecht

Wacht niet langer,neem NU contact met ons op!

Contact