Bij iets grotere bouwprojecten zal er vaak met 1 hoofdaannemer worden gewerkt die op zijn beurt onderaannemers aanstelt. Wat kan je als bouwheer doen als er problemen ontstaan met een onderaannemer? Het antwoord is genuanceerd.

Wie spreek ik aan voor fouten van de onderaannemer?

Als de onderaannemer werd aangesteld door de hoofdaannemer en dus niet door jezelf, is er contractueel geen band met de onderaannemer. Als bouwheer kan je de onderaannemer dan ook niet rechtstreeks contracueel aanspreken, gelet op de relativiteit van van overeenkomsten. De dekmantel van quasi-immuniteit voor de onderaannmer gaat mogelijks op de schop in het nieuwe burgerlijk wetboek.

Dit betekent niet dat je helemaal niets kan doen of dat de onderaannemer volledig buiten schot blijft.

Conctractueel kan je steeds de hoofdaannemer aanspreken. Als je als bouwheer enkel een overeenkomst sloot met de hoofdaannemer, kan je deze contractueel aanspreken voor fouten gemaakt door de onderaannemer. Deze fouten of wanprestaties variëren van constructiefouten tot vertragingen, enz.

Buitencontractueel kan je de onderaannemer daarnaast aanspreken voor fouten, die niet onder de dekmantel van de uitvoering van hoofdaanneming vallen. M.a.w. als de onderaannemer schade berokkent door een fout die vreemd is aan de hoofdaannemingsopdracht of de fout maakt een misdrijf uit, kan de onderaannemer toch rechtstreeks worden aangesproken door de bouwheer.

Verzekeringen kunnen hierbij in dezelfde mate als de aansprakelijke hoofdaannemer of onderaannemer rechtstreeks worden aangesproken door de bouwheer.

Voorbeeld 1

Een bouwheer doet beroep op een hoofdaannemer voor de totale renovatie van de voorgevel van zijn woning.

De hoofdaannemer doet beroep op een metser voor het voegen van de gevel.

Bij oplevering van de werken blijkt dat de voegen loskomen.

Als bouwheer kan je voor deze fouten van de metser enkel de hoofdaannemer aanspreken.

Voorbeeld 2

Een bouwheer doet beroep op een hoofdaannemer voor de totale renovatie van de voorgevel van zijn woning.

De hoofdaannemer doet beroep op een metser voor het voegen van de gevel.

Tijdens de uitvoering van de werken overbelast de metser een stopcontact van de bouwheer en gaat de woning in vlammen op.

Als bouwheer kan je voor deze fout van de metser, zowel de hoofdaannemer als de metser rechtstreeks aanspreken. Onopzettelijke brandstichting is immers een misdrijf.

Ben je op zoek naar technisch en juridisch advies tegen een vaste prijs? Doe beroep doen op Cofix.

Pieter-Jan Van Aken

Pieter-Jan Van Aken

Advocaat bouwrecht

Wacht niet langer,neem NU contact met ons op!

Contact