Hoe ga je te werk als de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt, zoals de werken stopzetten, termijnen niet respecteren, slecht uitvoeren of te veel aanrekenen? Dan stel je de aannemer in gebreke.

Wat is een ingebrekestelling van de aannemer?

Een ingebrekestelling van de aannemer is een offciële kennisgeving van een wanprestatie, waarbij wordt beschreven welke fout(en) de aannemer beging. Daarbij wordt niet alleen beschreven wat fout is, maar ook wat je als bouwheer verwacht van de aannemer, al dan niet gekoppeld aan een termijn.

De ingebrekestelling of aanmaning wordt aangetekend verzonden naar de maatschappelijke zetel van de aannemer of het exploitatieadres. Dit adres vind je op de facturen of de kruispuntbank ondernemingen.

Wat kan ik eisen bij de ingebrekestelling?

Er zijn twee situaties. Ofwel wil je verderwerken met de aannemer, ofwel wil je de samenwerking stopzetten.

  • verderzetting van de werken, dit wordt gevraagd als de aannemer niet meer komt opdagen, maar je verder wilt gaan met hem/haar en er verder geen fouten zijn in de reeds gedane werken. Best wordt vermeld dat geen betalingen van voorschotten meer zullen gebeuren tot de werken door de aannemer worden hervat.
  • stopzetting van de aanneming, dit wordt gevraagd als je ontevreden bent over de uitgevoerde werken.
  • terugbetaling van voorschotten, dit kan worden geëist bij de stopzetting van de aanneming als er minder werken zijn uitgevoerd dan waarvoor al is betaald. Hierbij wordt best de offerte nagekeken om te zien welke posten goed werden uitgevoerd en dus te betalen zijn en welke niet.
  • schadevergoeding, als de werken slecht zijn uitgevoerd en er is schade.

Bij het in gebreke stellen van de aannemer, dient een termijn te worden gekoppeld aan de eisen, waarbinnen de aannemer de kans moet krijgen om te reageren of actie te ondernemen. Een termijn van 15 dagen is gebruikelijk.

Wat zijn de gevolgen van een aanmaning?

Het in gebreke stellen van de aannemer is een offiële handeling waarbij een eerste stap wordt gezet om een geschil, bouwprobleem, op te lossen.

Daarnaast is de ingebrekestelling een duidelijk attest van wat er misloopt. Immers wat schriftelijk wordt gecommuniceerd heeft bewijswaarde, wat telefonisch wordt gestuurd niet.

Ook beginnen nalatigheidsintresten te lopen t.a.v. de aannemer in gebreke.

Indien de aannemer niet ingaat op de ingebrekestelling of niet reageert, kan eventueel naar de rechtbank worden gegaan.

Wat maakt een ingebrekestelling sterk?

De eisen in een aanmaning zijn maar zo sterk als de bewijstukken die ze ondersteunen. Voeg daarom ook steeds foto’s van de fouten van de aannemer en eerder berichtenverkeer. Een technische oordeel of verslag is daarbij vaak doorslaggevend.

Als daarbij de aanmaning uitgaat van een advocaat, heeft dit ook een grotere impact en is verzekerd dat alles juridisch op punt staat.

Pieter-Jan Van Aken

Pieter-Jan Van Aken

Advocaat bouwrecht

Wacht niet langer,neem NU contact met ons op!

Contact