Wat als je naar de rechtbank moet gaan bij een bouwgeschil? Welke gerechtelijke stappen zijn mogelijk? Hoe verloopt een proces van een bouwgeschil voor de rechtbank.

Wanneer naar de rechtbank met een bouwgeschil?

Beter een slecht akkoord dan een goed bouwproces. Een minnelijke akkoord heeft de voorkeur. Dit betekent een snelle, kosten efficiënte en door de bouwheer en aannemer gedragen oplossing van het bouwprobleem. Een procedure kan daarentegen lang duren, meer kosten en is onvoorspelbaar.

Enkel als geen reactie meer komt op brieven, ingebrekestellingen of er wel wordt gereageerd door de aannemer, maar en geen oplossing komt voor het bouwprobleem, kan als ultiem redmiddel naar de rechtbank worden gegaan.

Welke stappen zijn er in een procedure van een bouwgeschil?

Ongeachte welke rechtbank bevoegd is, volgt een bouwgeschil meestal het volgend verloop:

  1. Dagvaarding, is de start van elk proces. Deze wordt betekend door de gerechtsdeurwaarder aan de gedaagde partij (bouwheer, aannemer of architect). In de dagvaarding staat een beknopte omschrijving van de feiten en de eisen
  2. Inleidende zitting; de start van het proces voor de rechtbank. Daar wordt nagegaan wat de volgende stappen zijn. Als de eis wordt betwist wordt de zaak naar een latere zitting uitgesteld om te worden gepleit. De partijen in het bouwgeschil wisselen dan conclusies (schriftelijke standpunten uit)
  3. Deskundigenonderzoek of mini-expertise; meestal zal een in een bouwgeschil de rechtbank zich laten adviseren door een onfhankelijk expert (architect, ingenieur of landmeter) om de bouwproblemen objectief vast te stellen. Zo’n expertise is een proces op zich, waarbij partijen ter plaatse gaan met de expert, er voorveslagen worden gemaakt en opmerkingen kunnen worden geformuleerd. (lees hier meer)
  4. Pleitzitting; als het deskundigenverslag af is en de partijen daarover schriftelijk standpunt hebben neergelegd, wordt de zaak gepleit.
  5. Vonnis; binnen de maand na de pleidooien volgt normaal een vonnis.
  6. (Hoger beroep) Als een partij het niet eens is met het vonnis kan hoger beroep worden aangetekend en wordt het proces overgedaan. Deskundigenonderzoeken worden niet opnieuw uitgevoerd.
  7. Uitvoering; het vonnis of arrest dient door de winnende partij te worden betekend en desgevallend gedwongen te worden uitgevoerd. Daarbij kan beslag worden gelegd op zowel roerend als onroerend en materiële en immateriële goederen.

Wat kan ik eisen in een bouwgeschil?

Kort door de bocht kunnen naast de ontbinding van de aannemingsovereenkomst, 3 zaken worden gevraagd aan de rechtbank:

  • schadevergoeding voor het verlies en eventueel de gederfde winst
  • gedwongen uitvoering van de verbintenissen
  • de uitvoering door de verbintenissen door een derde op kosten van de partij die in fout is

Hoe lang duurt een bouwgeschil voor de rechtbank?

Een bouwgeschil voor de rechtbank kan soms aanslepen. Veel hangt af van de werkdruk van de rechtbank en de voortgang van het deskundigenonderzoek. Zonder rekening te houden met een procedure in beroep, kan een bouwprocedure voor de rechtbank 6 maanden tot meer dan een jaar in beslag nemen.

Indien een bouwproblemen van bijzonder dringende aard zijn – er zijn bijvoorbeeld stabititeitsrisico’s – dan kunnen ook onmiddellijk op de inleidende zitting voorlopige maatregelen worden gevraagd.

Als u een procedure overweegt kan een eerste advies inwinnen bij Cofix, waarbij eerst wordt gekeken naar andere opties om het bouwgeschil op te lossen. Meer weten over onze werkwijze? Kijk hier!

Pieter-Jan Van Aken

Pieter-Jan Van Aken

Advocaat bouwrecht

Wacht niet langer,neem NU contact met ons op!

Contact