Als discussies in de bouw niet oplost geraken wordt vaak een bouwexpert ingeschakeld. De bouwexpert zal vaak de technische knopen doorhakken en de gestrande bouwrelatie weer vlot trekken, maar hoe gaat dit nu in zijn werk?

Wie doet bouw expertises?

Een bouwexpert is een deskundige, vaak een architect-ingenieur, landmeterexpert of ook soms nog een gespecialiseerde aannemer.

De expert kan gerechtelijk beëdigd zijn, wat wil zeggen dat hij in bouwdossiers door de rechtbank wordt aangesteld. Een expert kan ook niet-beëdigd zijn, als hij optreedt als minnelijk bouwexpert of technisch raadsman.

Welke soort bouwexpertises bestaan er?

  1. Bij een minnelijke bouwexpertise wordt een bouwdeskundige door de partijen, aannemer(s) en bouwheer aangeduid, zonder rechtbank. De vaststellingen van de bouwexpert zijn dan tegensprekelijk, wat betekent dat elke partij in het bouwgeschil gelijkwaardig zijn opmerkingen kan geven. Op die manier is de waarde van de vaststelling van de bouwexpert dan ook moeilijk voor discussie vatbaar en raakt het bouwprobleem sneller opgelost buiten de rechtbank.
  2. Bij een gerechtelijke bouwexpertise wordt een bouwdeskundige aangeduid door de rechtbank. De expertise is dan tegensprekelijk aan alle partijen in het bouwproces. Er wordt een duidelijk tijdsschema vastgelegd door de rechtbank voor de expertise en er wordt bepaald wie de kosten van de bouwdeskundige zal voorschieten. Het verslag van de bouwdeskundige zal in grote mate de beslissing van de rechtbank bepalen.
  3. Bij een eenzijdige bouwexpertise wordt een bouwdeskundige door één partij of door niet alle partijen aangeduid om vaststellingen te doen. Hoewel deze vaststellingen niet tegensprekelijk zijn, hebben zij wel een belangrijke bewijswaarde. Duidelijke technische vaststellingen in het begin van een bouwgeschil vermijdt escalatie.

Wat is het nut van een bouwexpert en wanneer wordt hij ingeschakeld?

Als er discussie bestaat tussen bouwheer en aannemer over bouwfouten wordt een bouwdeskundige best zo snel mogelijk ingeschakeld. Immers duidelijke vaststellingen van problemen, beperken de mogelijkheid tot discussies en leiden tot een snellere oplossing van het bouwgeschil.

Zowel t.a.v. de aannemer als t.a.v. de bouwheer zijn technische vaststellingen van de bouwexpert nuttig.

  • Vanuit het oogpunt van de bouwheer die zich vragen stelt bij de uitvoering van de werken, kan de bouwexpert duidelijkheid verschaffen. Belangrijker nog zal het verslag van de deskundige aan de aannemer kunnen worden overgemaakt, die sneller geneigd zal zijn de kwestie op te lossen.
  • Vanuit het oogpunt van de aannemer die zich geconfronteerd ziet met klachten van de bouwheer, is een duidelijk verslag van een bouwexpert, bij voorkeur een architect, nuttig om de bouwheer duidelijk te maken dat alles in orde is.

De bouwdeskundige die door de aannemer en bouwheer is aangesteld, zal technische vaststellingen doen en deze na opmerkingen van partijen in een verslag bundelen. Daarbij wordt ook steeds becijferd wat de schade is.

Vermits de rechtbank quasi altijd het verslag van de bouwdeskundige volgt, is het verslag van de deskundige vaak de sleutel tot de oplossing van een bouwgeschil. Als er effectief bouwfouten zijn vastgesteld, zal de aannemer daar meestal aan tegemoetkomen.

De werkwijze van Cofix is hierop gebaseerd, wij bieden van in het begin juridische en technische expertise, zodat bouwgeschillen niet nodeloos escaleren en alle kansen op herstel hebben. Meer weten over onze werkwijze? Kijk hier!

Pieter-Jan Van Aken

Pieter-Jan Van Aken

Advocaat bouwrecht

Wacht niet langer,neem NU contact met ons op!

Contact