Bestaat er een specifiek bouwrechtbank? Hoe wordt de bevoegdheid van de rechtbank in een bouwgeschil bepaald? Lees hier waar u terecht kan met een bouwgeschil.

De bouwrechtbank, bestaat die?

Neen. Er is geen bijzondere rechtbank voor de behandeling van bouwgeschillen. Wel is het zo dat binnen de bevoegde rechtbanken er bijna altijd een specifieke Kamer is aangewezen die zich exclusief met bouwgeschillen bezighoudt.

Deze specialisatie bestaat niet voor kleine bouwgeschillen waarbij de Vrederechter bevoegd is. Dit is het geval als de waarde van de eisen 5.000,00 euro niet te boven gaat.

Welke rechtbank is dan wel bevoegd voor een bouwgeschil?

Er zijn verschillende rechtbanken bevoegd, afhankelijk van de hoedanigheid van de partijen, maar ook van de contractuele bepalingen.

  1. De verwerende partij (de partij die werd gedagvaard) is geen ondernemer, dan is de Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd of de Vrederechter als de waarde van de eisen niet meer dan 5.000,00 euro bedraagt.
  2. De verwerende partij is een ondernemer en de eisende partij is een ondernemer, dan is de Ondernemingsrechtbank bevoegd.
  3. De eisende partij is geen ondernemer en de verwerende partij is een ondernemer, dan heeft de eiser de keuze tussen alle van de voornoemde rechtbanken.

Meer over het verloop van een bouwgeschil voor de rechtbank is hier te lezen.

Territoriale bevoegdheid, op welke locatie wordt het bouwproces gevoerd?

Waar het proces uiteindelijk wordt gevoerd hangt af van wat is bepaald in de aannemingsovereenkomst.

Als er een territoriaal bevoegde rechtbank bij geschillen werd afgesproken, is deze bevoegd.

Als geen territoriaal bevoegde rechtbank werd aangewezen in de aannemingsovereenkomst heeft de eisende partij de keuze tussen een aantal aanknopingspunten om de locatie van de procedure te kiezen:

  • de woonplaats of maatschappelijke zetel van de verweerder
  • de plaats waar de aannemingsovereenkomst werd gesloten
  • de plaats waar de verbintenissen uit de aannemingsovereenkomst dienen te worden uitgevoerd
Pieter-Jan Van Aken

Pieter-Jan Van Aken

Advocaat bouwrecht

Wacht niet langer,neem NU contact met ons op!

Contact