Huis met verborgen gebreken na renovatie

We kochten ons huis met verborgen gebreken na renovatie. Door een kordaat totaaladvies van Cofix wisten we direct waar we stonden met ons bouwprobleem.

Verloop case:

Er werd eerst getracht minnelijk een regeling te treffen met de tegenpartij. Er kwam geen reactie op deze poging tot onderhandelen, maar uiteindelijk slaagden we er in onze bouwzaak op te lossen via de rechtbank.

Meerwaarde Cofix:

Door niet alleen juridisch onze opties te kennen, maar ook bouwtechnisch te worden ingelicht over het feit of er effectief iets mis was, werden de juiste stappen genomen. De gecombineerde aanpak van Cofix betekende dat we niet in een juridisch moeras werden gestort, zonder vooraf te weten of er effectief iets mis was met de bouwwerken.

Handig hierbij was dat aan onze brandverzekering een polis rechtsbijstand is gekoppeld, zodat de tussenkomst van Cofix werd gedekt.

Resultaat

Onze schade werd vergoed.

huis met verborgen gebreken na renovatie

Wacht niet langer,neem NU contact met ons op!

Contact