Gentse Hoofdaannemer

De bouwheer, een fastfoodrestaurant-uitbater, dagvaardde voor slecht uitgevoerde werken. De bijstand van Cofix maakte het verschil tijdens de gerechtelijke expertise, zodat we betaald werden.

Slecht geplaatste douche

Er werd een douche slecht geplaatst in ons huis en de aannemer wenste niet vrijwillig te herstellen. Ik deed beroep op de tussenkomst van P-J Van Aken, waarna deze er in slaagde te onderhandelen met de aannemer en een oplossing uit te werken.

huis met verborgen gebreken na renovatie

Huis met verborgen gebreken na renovatie

We kochten ons huis met verborgen gebreken na renovatie. Door een kordaat totaaladvies van Cofix wisten we direct waar we stonden met ons bouwprobleem.