Gentse Hoofdaannemer

De bouwheer, een fastfoodrestaurant-uitbater, dagvaardde voor slecht uitgevoerde werken. De bijstand van Cofix maakte het verschil tijdens de gerechtelijke expertise, zodat we betaald werden.

Verloop case:

De door het aannemersbedrijf uitgevoerde werken werden betwist. Spijtig genoeg werd onmiddellijk een procedure gestart door de bouwheer, nog voor kon worden onderhandeld. We deden beroep op Cofix om ons bij te staan in de procedure, met succes.

Er werd een onafhankelijke deskundige aangesteld, waarbij tijdens het deskundigenonderzoek Cofix niet alleen juridisch opvolgde, maar er ook technisch opmerkingen werden gemaakt op het deskundigenonderzoek

Meerwaarde Cofix:

De juridische en technische begeleiding van Cofix, betekende onmiddellijk een sterk standpunt voor de rechtbank en de deskundige. De mazen in het net werden verkleind, zodat de bouwzaak een gunstige afloop kende.

Resultaat

De zaak draaide in ons voordeel uit.